חברות וחברים יקרים,

אבקש לנצל במה זו על מנת לחזק את הסתדרות המיקרוביולוגים, הביוכימאים ועובדי המעבדות המוסמכים על עשייתה הברוכה והענפה. האיגוד, בראשותה של אסתר אדמון, נמצא בשנים האחרונות בתהליך התחדשות – והוא מצוי כיום בחוד החנית של המהלך שמובילה ההסתדרות לשיפור תנאי ההעסקה, השכר, הקידום המקצועי והבטחת הביטחון התעסוקתי שלכם, עובדי המעבדות. עשייה זו תורמת רבות לא רק לכם, המיוצגים באיגוד, אלא לחברה הישראלית כולה, היוצאת נשכרת מעבודתכם החשובה למען בריאות הציבור וקידום המחקר.

בשנים האחרונות ההסתדרות מעניקה קדימות לשיפור מעמד עובדי המעבדות. כך, בהסכם המסגרת 2016 הבאנו לתוספת שכר מוגדלת לעובדי המעבדות במגזר הציבורי בשיעור של 15.25% - מסגרת כמעט כפולה מזו שהוקצתה לכלל עובדי המגזר הציבורי, וזאת בסביבת אינפלציה אפסית. בנוסף, באופן תקדימי, תחולק מסגרת התוספות בהסכם באופן שקלי בחלקה, וזאת במטרה לצמצם פערים בתוך קבוצת עובדי המעבדות ולתמוך באוכלוסיות בעלות שכר נמוך.

ההסתדרות תמשיך לפעול לקידום שכרם ומעמדם של עובדות ועובדי המעבדה – לא רק מפאת מחויבותה לאדם העובד ולקידום חברה ישראלית חזקה, סולידרית ושוויונית, אלא גם לטובת השמירה על בריאות הציבור הישראלי.

בברכה,

אבי ניסנקורן

יו"ר ההסתדרות